ABOUT COURSE
Course location

Program schedule

General information and faculty

Payment information and refund policy

Organizing Committee

Contact us!

Sponsor

Accomodation and travel

Handout

Warsaw

Terms of Participation in the Conference

Head and Neck and Endocrine Pathology

LAST 20 SEATS AVAILABLE

Head and Neck and Endocrine Pathology

Free

We regret to inform that we have been forced to cancel the „Head and neck and Endocrine Pathology for the Practicing Pathologist" course originally planned for 21st-23rd May 2020. We arrived at this decision based on concerns for participants' safety, the Chief Health Inspector guidelines on the role of medical professionals in infection spread prevention as well as the Chamber of Physicians and Dentists chairman's call for infection risk minimisation. Similarly to other courses organized by ALAB Laboratoria, we had invited experts and guests from different countries to participate in this event. It is the international character of the meeting and the stage of the SARS-CoV-2 virus spread that led to the decision to cancel the course.

 

Z prawdziwym żalem informujemy, że zmuszeni jesteśmy odwołać zaplanowany na 21-23 maja br. kurs „Head and neck and Endocrine Pathology for the Practicing Pathologist". Podjęliśmy tę decyzję w trosce o bezpieczeństwo uczestników oraz w zgodzie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczących roli profesjonalistów medycznych w prewencji szerzenia się zakażeń, a także apelem Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej o minimalizację ryzyka zakażeń. Do udziału w tym wydarzeniu, tak jak we wszystkich kursach organizowanych przez ALAB Laboratoria, zaprosiliśmy ekspertów i gości z różnych krajów świata. To właśnie ze względu na międzynarodowy charakter spotkania oraz krytyczny moment rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, musieliśmy podjąć decyzję o odwołaniu kursu. 

21-23 May, 2020
Warsaw, Poland

More information coming soon

Vania Nosé, MD, PhD, William C. Faquin, MD, PhD, Peter M. Sadow, MD, PhD
Introduction

We regret to inform that we have been forced to cancel the „Head and neck and Endocrine Pathology for the Practicing Pathologist" course originally planned for 21st-23rd May 2020. We arrived at this decision based on concerns for participants' safety, the Chief Health Inspector guidelines on the role of medical professionals in infection spread prevention as well as the Chamber of Physicians and Dentists chairman's call for infection risk minimisation. Similarly to other courses organized by ALAB Laboratoria, we had invited experts and guests from different countries to participate in this event. It is the international character of the meeting and the stage of the SARS-CoV-2 virus spread that led to the decision to cancel the course.

 

Z prawdziwym żalem informujemy, że zmuszeni jesteśmy odwołać zaplanowany na 21-23 maja br. kurs „Head and neck and Endocrine Pathology for the Practicing Pathologist". Podjęliśmy tę decyzję w trosce o bezpieczeństwo uczestników oraz w zgodzie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczących roli profesjonalistów medycznych w prewencji szerzenia się zakażeń, a także apelem Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej o minimalizację ryzyka zakażeń. Do udziału w tym wydarzeniu, tak jak we wszystkich kursach organizowanych przez ALAB Laboratoria, zaprosiliśmy ekspertów i gości z różnych krajów świata. To właśnie ze względu na międzynarodowy charakter spotkania oraz krytyczny moment rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, musieliśmy podjąć decyzję o odwołaniu kursu.